Stropní systém FORSIMPLEX

Polystyrenové stropní panely FORSIMPLEX se používají jako ztracené bednění pro všechny typy vodorovných konstrukcí. FORSIMPLEX pokrývají rozpon až cca 8,5 m při zachování velice nízké vlastní hmotnosti stropu (cca 220 kg/m2) a výborných fyzikálních vlastností. Stropní panely FORSIMPLEX jsou velice výhodné právě pro svou nízkou hmotnost a pro velmi jednoduchou manipulaci na stavbě.

Jednotlivé panely se dodávají v délce 2 m, jednoduše se naskládají na připravené bednění a vyplní potřebnou výztuží. Po zabetonování stropu se díky bednícímu panelu získá vysoká tepelná a zvuková izolace bez vzniku tepelných mostů v konstrukci. Stropy provedené za pomoci polystyrénových desek FORSIMPLEX mají velmi dobrou tepelnou izolaci a nízkou hmotnost, ale zároveň velice dobrou tuhost, typickou pro monolitické konstrukce. Jsou zvlášť vhodné nad nevytápěnými sklepními nebo pod půdními prostory. Ve fázi betonáže jsou desky prvkem konstrukčním, přenášejícím montážní zatížení (beton). Po vytuhnutí betonu se stávají prvkem nekonstrukčním a plní funkci tepelné a zvukové izolace. Vnější zatížení stropní konstrukce přenáší ocelová žebra (trigony) a betonová deska stropu.

Stropní systém FOR SIMPLEX

Stropní systém FORSIMPLEX můžeme použít pro jakoukoliv nosnou stěnovou konstrukci.

Nabízíme:

 • krátké dodací termíny
 • možnost zapůjčení podpěr, bednění, vibrátoru na beton
 • statický výpočet v případě složitějších konstrukcí
 • technickou a odbornou výpomoc při návrhu stropů

Přednosti FORSIMPLEX stropních panelů:

 • vysoká variabilita výrobku pro různé zatížení a rozpětí
 • zhotovení jakéhokoliv tvaru a tloušťky izolace
 • jednoduchá a rychlá montáž
 • nízká hmotnost panelů, snadná manipulace
 • snadná úprava výrobku na stavbě
 • výborné teplotně izolační a akustické vlastnosti
 • dodávka na stavbu včetně kompletní výztuže
 • minimální náklady na dopravu a práci

Stropní dílec FORSIMPLEX se používá k vytvoření ztraceného bednění pro monolitické železobetonové žebrové stropy.

FORSIMPLEX ROZMĚRY TYP   TRIGONY TYP
180 x 2000 x 620 mmFS18 výška 130 mm (3xR1)T13
200 x 2000 x 620 mmFS20 výška 150 mm (1xR1+2xR1,2)T15
230 x 2000 x 620 mmFS23 výška 180 mm (1xR1+2xR1,2)T18
270 x 2000 x 620 mmFS27 výška 220 mm (1xR1+2xR1,4+pr)T22
310 x 2000 x 400 mmFS31 výška 260 mm (1xR1+2xR1,4+pr)T26
Speciální rozměry na vyžádání. Parametry určuje projekt nebo statik.


FORSIMPLEX POHLED
FORSIMPLEX PRŮŘEZ
Trigon
TRIGON
Kari sítě
KARI SÍTĚ
Beton
BETON

STROPNÍ KONSTRUKCE - montáž

BEDNĚNÍ

Celá plocha stropní konstrukce se musí srovnat bednícími prvky dle podkladů firmy Forting. s.r.o. V případě zapůjčení bednění od firmy Forting s.r.o. firma vypracuje kladečské schéma na množství materiálu. (obr. 1, 2)

Stěnový systém MAXPLUS

POKLÁDKA PANELŮ

Panely se kladou s přesahem 5 cm na nosné zdivo. V místě větších přesahů a nepravidelných tvarů se panely zařezávají na míru přímo na stavbě.

Stěnový systém MAXPLUS
Stěnový systém MAXPLUS
Stěnový systém MAXPLUS

POKLÁDKA VÝZTUŽE

Celý strop se vyztuží předepsanou výztuží dle statických výpočtů firmy Forting s.r.o. Výztuž se klade na nosné zdivo s přesahem 15 cm. Před samotnou betonáží musíme celý strop vyztužit armovacími sítěmi a vyztužit věnec pruty. Veškeré spoje se svazují vázacím drátem (nesvařuje se). Nerovnosti a nepřesně dořezané panely se vyplňují PUR pěnou.

Stěnový systém MAXPLUS
Stěnový systém MAXPLUS
Stěnový systém MAXPLUS

BETONÁŽ

Betonáž se provádí autočerpadlem nebo jeřábem a košem na beton. Začíná se betonovat od okraje stropu směrem doprostřed. Nejdříve se zpevní obvod (věnec) a místa trigonů (výztuž) až potom se zalévá celá plocha stropu. Plocha a trigony se musí vibrovat ponorným vibrátorem. Po zvibrování se celá plocha upraví stahovací latí nebo jiným způsobem do požadované roviny.

Stěnový systém MAXPLUS
Stěnový systém MAXPLUS
Stěnový systém MAXPLUS

DEMONTÁŽ BEDNĚNÍ

Stavbu můžeme po 7 dnech přestojkovat na menší množství bednění. Kompletní odstranění stojek můžeme provést až po vyzrání betonu, to je po 28 dnech. V návodu jsou uvedeny jen hlavní montážní etapy nejčastěji se vyskytující na stavbách. V případě dalších detailů jako je odizolování základové konstrukce, vytváření průvlaků, statické řešení stavby apod. je nutné řešit před započetím stavby přímo s technikem firmy Forting.

Stropní systém FORSIMPLEX - tabulka výztuže PDF
Stropní systém FORSIMPLEX - tabulka stropy PDF
Stropní systém FORSIMPLEX - popis tvarovky PDF